Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2017 edukacja wczesnoszkolnamgr Irena Zamara Nauczyciel mianowany Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno Wychowawczy w Kruzach 1PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .nauczyciela dyplomowanego Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, doradztwa .. IV 2017 r. b/Zbiórka pieniędzy i karmy dla zwierząt ze schroniska w Koszalinie II 2015 r., .. Jankowice .. M. Montessori w Sochaczewie umożliwiający mi ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Podstawą prawną osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego stanowi:Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego .Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Z dniem 01.09.2013 roku rozpoczęłam staż na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.. Przez cały okres stażu (2 lata i 9 miesięcy) realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego zgodnie z art.8, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego 2017-2020.

o specjalności - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuOpracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.);Edukacja wczesnoszkolna, logopedia, wskazówki dla rodziców .. prawidłowo i sprawnie dopełnić wszelkich formalności w kierunku uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. 2NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego ze zmianami na dzień 1 września 2019r.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - edukacja wczesnoszkolna.. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im.. Awans zawodowy (2020-10-13) Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ze wskazaniem uzyskanych efektów.Grupa A. Beata Kompanowska.. Staż rozpocząłem po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego: Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2013 roku..

Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.

do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2016Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori AHE w Łodzi (2014) Opiekun stażu: mgr Zofia Migryt; Okres trwania stażu:01.09.2013 - 31.07.2017 (w czas trwania stażu został wliczony urlop macierzyński i wychowawczy) WstępSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Opis na stronie sprawozdanie .. mgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH w § 8 ust..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego 2017/2018.

Magdalena Kasznia.. Staż rozpoczęłam od zapoznania się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, systematycznie pogłębiałam wiedzę poprzez: analizę Karty Nauczyciela oraz ustaw i rozporządzeń MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, korzystanie ze stron internetowych Kuratorium Oświaty, MEN.Sprawozdanie z przebiegu awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - rok szkolny 2017 / 2018, półrocze II .. Staż, który podjęłam ubiegając się o awans na nauczyciela dyplomowanego, nie zmienił diametralnie stylu mojej pracy ani aktywności .Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy - w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.. pus instrukcja pus krok po kroku pus opinia pus recenzja rozpoczęcie roku szkolnego Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Staż system edukacji pus .Z uwagi na duże zainteresowanie dostosowania planu rozwoju pisanego wg sfer do nowych wymagań na nauczyciela dyplomowanego przesyłam stworzone kilka dni temu sprawozdanie, by mogło służyć innym.. Dokonałam autorefleksji i podjęłam decyzję o zmierzeniu .Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2020-07-06) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju..

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.

Bohaterów Bukowskich w Buku.. 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Zawiercie .. .Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.. Pomocne okazały sięSprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.. odbywałam staż w Miejskim Przedszkolu nr 7 im.. poprzedziłam dokładną analizą prawa oświatowego w/w zakresie.. Sprawozdanie z planu rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.nauczyciel mianowany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 2 im.. Gwarancja aktualności poradników.. RąbinoDYPLOMOWANY awans • pliki użytkownika technoplastomuza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sprawozdanie dla dyrektora.doc, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEG O SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Irena Korowaj Jakimiuk.docCzym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.Złożenie wniosku o otwarcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w dniu 01.09.2010r.. Z uwagi naO STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r. Data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.1 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego Za okres stażu 1 września 2010r.. Orła Białego w Golubiu- Dobrzyniu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO na stopień nauczyciela dyplomowanego za okres od 1.09.2009 do 31.05.2012 WPROWADZENIESPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt