Czynniki rażenia broni jądrowejMatematyka.. około 2 godziny temu.. Charakterystyka broni jądrowej 1.2. impuls elektromagnetyczny -1%.. Czynnikami rażenia broni jądrowej są: ~~~~~ * fala uderzeniowa, * promieniowanie przenikliwe, * promieniowanie cieplne .Broń atomowa (broń A) - rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków uranu i plutonu (bomba atomowa) lub reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru (bomba wodorowa) o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej.. Jest niewidzialny i nie odczuwalny przez zmysły.. Dla różnych eksplozji jądrowych różne czynniki mają różne znaczenie, ponieważ mechanizmy ich powstawania i rozprzestrzeniania się zależą od wielu warunków, z których za najważniejsze uznaje się energię eksplozji i wysokość ewentualnie głębokość miejsca detonacji.Czynnikami rażenia broni jądrowej są: fala uderzeniowa, promieniowanie przenikliwe, promieniowanie cieplne (świetlne), impuls elektromagnetyczny, skażenie promieniotwórcze.. Awarie i katastrofy jądrowe na świecie Rozdział 3 Broń chemiczna 3.1.Czynniki rażenia broni jądrowej dzieli się zbiorczo na natychmiastowe (pojawiające się w ciągu 1 min po wybuchu) oraz późne.. Język polski.. Paweł jest od niego o 9kg cięższy.. promieniowanie przenikliwe -5%..

Czynniki rażenia broni jądrowej 1.3.

Cz. 2, Promieniotwórcze skażenie terenu .. broń jądrowa promieniotwórcze skażenie terenu zagrożenie nuklearne EN: nuclear weapon radioactive terrain contamination nuclear threat Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej: Czasopismo: Zeszyty Naukowe AON: Rocznik: 2002: Tom: nr 3-4(48-49) .czynniki rażenia : 1. promieniowanie cieplne (do 35% Energii wybuchu) 2. fala uderzeniowa (sprzężona pod ciśnieniem 1000 000 atmosfer powietrze) (ok.50% Energii wybuchu) 3.. 11.Równoważnik trotylowy Autorki: PROMIENIOWANIE 13. masa trotylu (TNT), przy wybuchu której wydzieli się taka sama ilość energii, jak przy wybuchu danego ładunku.. Użycie broni masowego rażenia w działalności terrorystycznej 2.1.. O czym opowiada tekst A. Mickiewicza "Świteź "?. Broń jądrowa w planach terrorystów 2.1.1.. Dzięki istnieniu .Broń jądrowa: fala uderzeniowa i inne czynniki wpływające Do tej pory broń jądrowa jest jednym z najbardziej ekscytujących rodzajów broni masowego rażenia (broni masowego rażenia)..

Czynniki rażenia.

Przepisy dotyczące broni nuklearnej Rozdział 2 Broń radiologiczna 2.1.. Promieniowanie przenikliwe-gamma(ok.5% Energii Wybuchu) 4. promieniotwórcze skażenie terenu (do 15% Energii wybuchu) 5. impuls elektromagnetyczny (ok 1 %) Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycieCzynniki rażące wybuchu jądrowego - zjawiska występujące podczas wybuchu amunicji jądrowej w postaci fali uderzeniowej, promieniowania przenikliwego, promieniowania cieplnego, skażenia promieniotwórczego oraz impulsu elektromagnetycznegoPodstawowe czynniki rażenia broni jądrowej to fala uderzeniowa, promieniowanie cieplne, promieniowanie przenikliwe oraz promieniotwórcze skażenie terenu.. Scenariusze ataku .Czynniki rażenia broni jądrowej (wybuch z dominującymi reakcjami rozszczepienia).. Punkt zerowy wybuchu jądrowego.. Wideolekcja.. Jest podstawowym parametrem broni jądrowej, stosowany jednak też do określaniaDo broni masowego rażenia zaliczamy : broń jądrową, broń chemiczną broń biologiczną Bronią jądrową nazywamy środki walki, które wykorzystują energię jądrową.. Badania nad fizyką jądra atomowego, które doprowadziły do opanowania energii jądrowej, zostały zapoczątkowane odkryciem promieniowania jądrowego pod koniec XIX wieku.Przeświadczenie, że broń masowego rażenia została opracowana w XX wieku, jest tyle powszechne, ile błędne..

Charakterystyka broni radiologicznej 2.2.

Promieniowanie to wykazuje dużą, choć zmienną, zdolność przenikania przez różne materiały.. około 2 godziny temu.. Wybuch trwa od 10 do 15 sekund i jest emitowany z prędkością światła.. fala uderzeniowa - 40-60%.. Broń biologiczną - pierwszy z rodzajów WMD - wyko-rzystywano bowiem już na polach bitew świata starożytnego, a najprostsza forma tej broni była rozpowszechniona już ok. roku 300 p.n.e.41.4.3.. Należy zwrócić przy tym .Wskaż natychmiastowe oraz późne czynniki rażenia broni jądrowej.. Czynniki rażenia wybuchu jądrowego: *fala uderzeniowa *promieniowanie cieplne *promieniowanie przenikliwe *skażenie promieniotwórcze *impuls elektromagnetyczny Wyrażam zgodę na kopiowanie treści mojego streszczenia które wykonałam sama:) to tak dla jasności.Czynniki rażenia broni jądrowej: fala uderzeniowa; promieniowanie cieplne; promieniowanie przenikliwe; promieniotwórcze skażenie terenu; impuls elektromagnetyczny.. 1 kwietnia 2019.. Ich zasada działania opiera się na reakcji łańcuchowej występujących w trakcie syntezy jądrowej pewne izotopy lub fuzja światło pierwiastków w .Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Jaki wpływ na organizm człowieka wywierają czynniki rażenia broni jądrowej ?Czynniki rażenia..

Sposoby pozyskania broni jądrowej przez terrorystów 2.1.2.

Czynnikami rażenia broni jądrowej są (kolejność wg siły niszczenia): fala uderzeniowa - gwałtowne wahania ciśnienia i wywołany nimi podmuch, w wybuchu powietrznym przenosi około 50% energii wybuchu,Broń jądrowa i jej czynniki rażenia Autor / Lily Dodano / 07.04.2011 Bronią jądrową nazywamy ogół technicznych środków walki wraz ze środkami jej przynoszenia, których rażące działanie opiera się na wykorzystaniu energii wewnątrzjądrowej, wyzwalającej się podczas reakcji jądrowych o charakterze wybuchowym.3.. Toksyczne środki przemysłowe Rozdział 2. promieniotwórcze skażenie terenu - 10%.. Aż 50% energii wybuchu jądrowego jest wykorzystywane przy fali uderzeniowej.BROŃ JĄDROWA, SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE Charakterystyka rejonu porażenia bronią jądrową.. Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się bojowych środków chemicznych 1.4.4.. Siła rażenia jest daleko większa niż w przypadku konwencjonalnego materiału wybuchowego - największe bomby są zdolne zniszczyć całe miasta.Specyficzny czynnik rażenia broni jądrowej.. promieniowanie cieplne - 30-40%.. Towarzyszą one każdemu wybuchowi niezależnie od miejsca i wielkości ładunku.. Rejonem porażenia bronią jądrową (RPBJądr) nazywamy obszar, na którymCzynnikami rażenia broni jądrowej są:-fala uderzeniowa-promieniowanie przenikliwe-promieniowanie cieplne-skażenie promieniotwórcze-impuls elektromagnetyczny.Czynniki rażenia bronią atomową: ~~~~~ 1)fala uderzeniowa(50% energii wybuchu) - tworzy się wysokie ciśnienie, rozchodzi się z prędkościa szybsza niż prędkość światła, niszczy wszystko co napotka na drodze.. Rodzaje wybuchów jądrowych.. Do pierwszej kategorii zalicza się: błysk, falę uderzeniową, promieniowanie cieplne (kulę ognia i impuls cieplny), impuls elektromagnetyczny oraz promieniowanie przenikliwe.Należy także pamiętać, że po zastosowaniu broni jądrowej i ustaniu jej natychmiastowych czynników rażenia (pojawiających się bezpośrednio po jej użyciu), największe zagrożenie życia ludzkiego stanowi skażenie radioaktywne, które można zminimalizować, jak najszybciej opuszczając teren skażony.. Potęga broni jądrowej jest zdolna do burzenia ogromnych megamiast i w .Czynniki rażenia broni nuklearnej 14.. Najpotężniejszym rodzajem broni masowego rażenia jest niewątpliwie broń jądrowa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt