Podaj dwa przykłady przejawów globalizacji na płaszczyźnie politycznej

Bardzo duży odsetek mieszkańców państw określanych jako biedne żyje w skrajnej .Przykładem niech będzie wieloletni konflikt Izrael-Palestyna.. Ludność krajów wysoko rozwiniętych ma zwykle szeroki dostęp do różnych dóbr i usług.. Ze współ- zależnościami spotykamy się wszędzie - w domu (na przykład, gdy rodzice na zmianę opiekują się małym dzieckiem), w szkole (na przykład grając w gry zespołowe), w polityce (parlament nie może wprowadzić .Podaj przykłady enklaw, eksklaw i terytoriów zależnych na…


Czytaj więcej

Wady i zalety globalizacji rozprawka

Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Podaj przykłady globalizacji Przedmiot: Geografia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: Mischel091 13.1.2011 (18:19) Energetyka Atomowa Wady i Zalety Inaczej Plusy i Minusy Przedmiot: Geografia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: obczaj25 28.1.2011 (20:01)Start - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania .Wymień wady i zalety globalizacji.. zaliczyć niską cenę (refundowane protezowanie dla pacjenta ubezpieczonego raz na 5 lat,jeśli ma już odpowiednie dla fund…


Czytaj więcej