Rozpuszczalnik nitro karta charakterystykiPierwszą stosujemy w procesie malowania różnych powierzchni.Karta charakterystyki rozcieńczalnika uniwersalnego BIROL, dla bezpieczeństwa użytkowników.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja:23.11.2017 ROZPUSZCZALNIK NITRO DO WYROBÓW NITROCELULOZOWYCH Wersja:8.0 CLP Strona 3 z 14 Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Nr rejestracji % Klasyfikacja zgodnie wagowy z CLPKARTA CHARAKTERYSTYKI ROZPUSZCZALNIK NITRO Data wydania 01.10.2008 Data aktualizacji : 04.07.2016 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.. Nasz produkt spełnia wszystkie wymagania europejskie i został opatentowany.Michor ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel .. Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.Rozcieńczalnik Nitro Techniczny Karta Charakterystyki; Szybki kontakt.. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak danychrozpuszczalniki.. +48 24 355 71 71. [email protected] firmie.. dorex rozcieŃczalnik nitro lakiernicze 0,5 l. dorex rozcieŃczalnik nitro lakiernicze 0,5 l. dorex.. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.Nazwa produktu: Rozpuszczalnik Nitro Nr katalogowy: 757651423 Typ produktu: ciecz 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: rozpuszczalnik do farb, rozcieńczalnik Zastosowania odradzane: nie określono 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiNazwa producenta: Rozcieńczalnik rozpuszczalnik NITRO N-MAX 5L Wysokiej jakości, czysty środek chemiczny produkowany w Polsce z zachowaniem wysokich reżimów produkcyjnych..

Karta charakterystyki .

Identyfikator produktu Nazwa: ROZPUSZCZALNIK NITRO 2 1.2.Rozpuszczalnik Nitro - Karta Charakterystyki Strona 5 z 19 jest możliwy od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.. Sprzedaż rozpuszczalnika BIROL odbywa się m.in. w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i innych miastach Polski.. Zamówienie online Strefa partnerska .Rozpuszczalnik nitro 5l na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. +48 602 190 714 [email protected] jest pomocny również przy odnawianiu mebli, zmywaniu plam po oleju czy farbach, a także do rozcieńczania wyrobów olejnych oraz ftalowych.. Łączna 28 34-300 Żywiec, Poland tel.. Oferujemy szeroki wybór produktów chemii budowlanej, motoryzacyjnej oraz bogatą gamę rozcieńczalników..

Tabela charakterystyki.

Podobne produkty.. w magazynie 32 przedmioty.PL96513 Nowa Sucha Okopy 17A +48468166300 +48468612322 +48468612816 +48468610053 [email protected] [email protected] [email protected] została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji.. k. ul. Powstania Listopadowego 14.. Opakowania zawsze muszą myć szczelnie zamknięte.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja :2.0 12.08.2013 Data aktualizacji :15.05.2017 Strona/stron 3/14 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK NITRO VC-01 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACHROZCIEŃCZALNIK NITRO Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11.. W sieci sklepów budowlano-dekoracyjnych Leroy Merlin znajdziesz: Rozpuszczalnik EPOKSYDOWY 0.5 l DRAGON, Rozpuszczalnik NITRO 0.5 l DRAGON, Rozpuszczalnik BENZYNA LAKOWA MODYFIKOWANA 0.5 l DRAGON.Rozcieńczalnik BIROL płyn o uniwersalnym zastosowaniu zarówno w domu jak i przemyśle..

BOLL rozpuszczalnik do cieniowania - spray.

Firma SYNPEKO, to spółka utworzona w 1987 roku przez dwóch chemików Krzysztofa Przygodzkiego i Romana Kozłowskiego.. REACH Data aktualizacji: 19.05.2015 ROZPUSZCZALNIK NITRO 2 1 1.1. rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych Nowość.. Początkowo zajmowaliśmy się syntezą substancji czynnych leków realizując zamówienia dla czołowych polskich producentów.Rozcieńczalniki, rozpuszczalniki - Rozpuszczalniki, rozcieńczalniki w sklepach Leroy Merlin.. Nie przechowywać razem z żywnością i napojami.. 30-298 Kraków.. W sieci sklepów budowlano-dekoracyjnych Leroy Merlin znajdziesz: Rozcieńczalnik RADACH 0.5 l RAFIL, Czyścik do piany montażowej 500 ml AXTON, Czyścik uniwersalny do piany montażowej 500 ml PENOSIL.Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą wybuchać ze względu na wzrost ciśnienia wewnątrz nich.Rozpuszczalnik Nitro RC-01 - Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona 4 z 10 W warunkach domowych produkt przechowywać w miejscach suchych, przewiewnych, ocienionych, z dala od źródeł zapłonu i ciepła, poza zasięgiem dzieci.. Oferujemy płyn w butelkach, kanistrach lub beczkach.. : +48 12 625 75 00 ; +48 12 623 80 80; fax: +48 12 637 79 30 e-mail: [email protected]ńczalniki, rozpuszczalniki - Rozpuszczalniki, rozcieńczalniki w sklepach Leroy Merlin..

... dorex rozcieŃczalnik nitro ... karta charakterystyki w zaŁĄczniku.

Więcej o produkcie.. 30-298 Kraków.. Telefon +48 12 625 75 00Kategoria: Rozpuszczalniki i nafty [10] Denaturat - karta charakterystyki (polski) 0.18 MB pobierz: Nafta zmywacz - karta charakterystyki (polski) 0.33 MB pobierz: Szeroka frakcja heksanowa - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierzKARTA CHARAKTERYSTYKI ądzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady1907/2006 ze zmianami ze m.in. w Rozporz ądzeniu Komisji (UE) 2015/830 Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2018-03-30/ 2018-10-26 Wersja 12 SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeńDragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Atrakcyjne warunki sprzedaży rozcieńczalnika BIROL w Szczecinie, Warszawie, Włocławku i wielu innych miastach.. Strona 1 z 10KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 01.06.2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.. Stosowany do odtłuszczania powierzchni, czyszczenia narzędzi malarskich, maszyn drukarskich, itp. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Sp.. Producentem jest firma Amadex s.c.OFO, Rozpuszczalniki, chemia budowlana, chemia motoryzacyjna (+48) 668 265 691 Strona główna; O firmie; Produkty; Kontakt (+48) 52 383 73 82. k. ul. Powstania Listopadowego 14..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt