Przeczytaj tekst ktore z podanych odpowiedzi a d sa zgodneZdania mogą dotyczyć informacji, głównej myśli, kontekstu lub intencji autora.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl literę A, B, C albo D.. 🎓 Zaznacz odpowiedzi zgodne z przeczytanym tekstem.Strona 10 z 15 SA-2 Zadanie 8.. Message From: Sara To: LisaOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. (0-3) Przeczytaj trzy teksty.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.MJF-1P Strona 5 z 13 Zadanie 5.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Które z podanych zdań są zgodne z tekstem, a które-nie?. W środę uczniowie walczyli z językami obcymi.. Zakreśl literę A, B, C albo D. Zaznacz, które z podanych zdań(1-6) są prawdziwe,a które-fałszywe(False)..

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Uwaga!. (0-4) Przeczytaj teksty.. Prezentujemy Wam arkusze CKE oraz odpowiedzi z klucza odpowiedzi, czyli te, których zdaniem komisji egzaminacyjnej .Strona 6 z 8 Zadanie 8.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Odpowiedzi i arkusz CKE z Message From: [email protected] To: [email protected] Hello Jessica,Przeczytaj tekst i zaznacz, które pytania są zgodne z treścią (R - richtig), a które nie (F - falsch).. W zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią .Przeczytaj tekst.. W każdym zadaniu zaznacz R lub F. 2014-03-25 15:23:32ODPOWIEDZI: 7.1 D, 7.2 A, 7.3 E.. Przeczytaj tekst.. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. Zdecyduj, które z podanych zdań 1 są zgodne z treścią nagrania (T), a które nie (F).. Zakreśl literę A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Uwaga!. 🎓 Z podanych odpowiedzi A-C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia luki.Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Angielski - ten język maturzyści zdają w poniedziałek, 8 maja.. Uwaga!. Zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F)..

(3 pkt) Przeczytaj tekst i przeanalizuj obrazki.

CD 0 MP 0 Usłyszysz dwukrotnie reklamę radiową.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Popraw błędne zdania.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.. Zadanie 10.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Następnie uzupełnij luki 5-8 w wiadomości e-mail zgodnie z treścią tekstów.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Soudain, un bruit a attiré mon attention.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Strona 6 z 13 MJA-1P Zadanie 6. są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE).. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. A. eyes B. hair C. had D. tall E. taller F. was Message From: [email protected] tekst, z którego usunięto trzy zdania..

Przeczytaj tekst.

Jedna tablica informacyjna została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego miejsca A) C) B) 1.. (0-5) Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Zadanie 8.. Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt