Sprawozdanie z zajęć korekcyjnokompensacyjnych oddziału przedszkolnego5.PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA • pliki użytkownika renata.misia przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.doc, Plan pracy korekcyjno kompensacyjnej z dziećmi 4 l.(1).doc Wybór z każdej grupy przedszkolnej po trzech przedstawicieli do Rady Rodziców.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Celem programu jest wyrównanie opóźnień rozwojowych a tym samym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.Głównym celem zajęć jest stymulowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo - przestrzennej.. Poprzez szereg różnorodnych ćwiczeń dzieci mają okazję do harmonijnego rozwoju i korygowania wad postawy.. W zajęciach uczestniczyli: .. Praca na zajęciach z Basią obejmowała usprawnianie:-pamięci słuchowej(rytmy, piosenki, wyliczanki, wierszyki)-procesów wzrokowych,-manualne,-koordynacji wzrokowo-ruchowej,-rozwijanie myślenia .Podsumowanie stopnia opanowania przez dzieci treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego; Sprawozdanie z działań podjętych przez nauczycieli w celu realizacji treści podstawy programowej; Sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2015/2016; Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnychPedagog szkolny W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe..

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .

Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Sprawozdanie z działalności przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 Drukuj .. ü w planach miesięcznych planowane są różnorodne formy zajęć z dziećmi propagujące zdrowie i bezpieczeństwo, .. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.Sprawozdanie z działalności złożyło 5 zespołów - zespół oddziałowy oddziału przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli uczących w kl. IV - VII, zespół oddziałowy kl. II g oraz zespół oddziałowy kl. III g. W czasie spotkań rozwiązywano pojawiające się problemy dydaktyczne i wychowawcze.mgr Joanna Kluz nauczyciel kontraktowy Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO „Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja"..

Zajęcia polisensoryczne z przyrody i ekologii Ogólnym celem zajęć było poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami.1.

W oparciu o wyniki badań oraz analizę dostępnej dokumentacji, poradnia wnioskuje o objęcie dziecka z deficytami rozwojowymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.Przedstawiony program terapeutyczny ma na celu zorganizowanie na terenie szkoły zajęć o charakterze korekcyjno- kompensacyjnych dla dzieci z oddziału przedszkolnego.. Rok szkolny 2016/2017.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSPRAWOZDANIE Z ZAJĘC DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SEMESTR II 2014/2015..

10 - sześciolatków, 12 - pięciolatków, 4 - czterolatków.Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.

Do grupy uczęszcza też jeden czterolatek, zaś pozostałe to dzieci pięcioletnie.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej , oddział zamiejscowy w Słupi Kapitulnej rok szkolny 2010/2011- Maria Balbus.. Główny nacisk szkolenia koncentruje się na pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - dysleksją.Tematyka szkolenia obejmuje również elementy terapii pedagogicznej.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania .Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu Program zajęć kształtujących kreatywność w klasach przysposabiających do pracy Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacjiSprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek..

Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z działalności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie II Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w czwartek na 5 godzinie lekcyjnej.

Oddział zamiejscowy w Słupi Kapitulnej w roku szkolnym 2010/2011 liczy 26 dzieci:12 dziewczynek i 14 chłopców.. To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W ODDZIALE VI ZA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Oddział VI liczy 30 dzieci, z których 21 stanowią sześciolatki.. SPRAWOZDANIE-WYCHOWAWCY-ODDZIAŁU-PRZEDSZKOLNEGOTitle: SPRAWOZDANIE Z PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Author: Sławek Last modified by: Alek Created Date: 6/15/2015 3:31:00 PM Company: hom Other titlesSprawozdanie z pracy oddziału przedszkolnego Oddział przedszkolny 5,6 latków Nauczyciele: mgr Anita Romanowicz W roku szkolnym 2016/2017 w zajęciach uczestniczyło 11 dzieci: 5 dziewczynek i 6 chłopców.Wyniki badań w formie opinii otrzymali z poradni rodzice i za ich zgodą nauczyciel oddziału przedszkolnego.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .zajęcia korekcyjno-kompensacyjne • przedszkole • pliki użytkownika monbo przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • wspomaganie rozwoju rady i porady Strona 1.jpg, wspomaganie rozwoju rady i porady Strona 2.jpgWpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt