Początki opozycji demokratycznej w polsce scenariusz lekcjiPoznam cechy charakterystyczne środowiskowych, terytorialnych i zawodowych odmian języka polskiego.. W 1976 roku na Wybrzeżu powstało z inicjatywy Zdzisława Najdera Polskie Porozumienie Niepodległościowe domagające się przywrócenia suwerenności i demokracji.4.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.1 2.. Unia w Lublinie 1569 r. 10.. Czerwiec 1976 roku.. Początki opozycji demokratycznej w Polsce Początki władzy komunistów w Polsce - notatka PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ZPP - Związek Patriotów Polskich CBKP - entralne iuro Komunistów Polskich KRN - Krajowa Rada Narodowa TRJN - Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna RFN - Republika Federalna Niemiec UPA - Ukraińska Powstańcza ArmiaLekcja 6.. Rozpoczynamy kolejny dział: UPADEK KOMUNIZMU.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Temat: POCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE * zapiszcie w zeszycie temat lekcji oraz datę * następnie zanotujcie punkty: 1.. 31. polski paŹdziernik.. Polityka ostatnich Jagiellonów; 9.. Demokracja szlachecka w XVI w..

36. poczĄtek opozycji demokratycznej w polsce.

powojenna odbudowa polski.. 4.Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów 1944-1947.. Ich istnienie zależało jednak od stłumienia opozycji, politycznej i zbrojnej.. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) październik 1978 r. - kardynał WojtyłaNotatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Narodziny „Solidarności" 5.. Cele lekcji: Zrozumiem, jak i dlaczego narodził się w Polsce sprzeciw wobec ustroju komunistycznego.. Historia Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce .. Podręcznik: (str.202-206) (aby korzystać z podręczników online trzeba założyć darmowe konto) Zadania: Proszę przygotowywać się do sprawdzianu, który napiszemy w przyszłym tygodniu.. Cele: - zapoznacie się z nowymi postaciami historycznymi i dokonacie ich identyfikacji, - opiszecie genezę, przebieg i skutki wydarzeń czerwca 1976 roku, - przedstawicie okoliczności narodzin opozycji demokratycznej w Polsce, - określicie cele i działalność KOR-u.1 SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Borchert Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna Klasa: III gimnazjum Temat: Kształtowanie się opozycji demokratycznej w Polsce.. Zrobiono to w sposób zdecydowany i brutalny.Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce..

Narodziny opozycji demokratycznej w Polsce 5.

Wydarzenia czerwcowe 1976 r. a. przyczyny wydarzeń, - pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Polsce, - rosnące zadłużenie zagraniczne Polski, kryzys,Wirtualnych lekcji historii ciąg dalszy.. Granice Polski po 1945 Granice Polski po 1945 Ziemie odzyskane Ziemie odzyskane Postawy polskiego społeczeństwa Postawy Polskiego Społeczeństwa Polskie Partie Polityczne Double click to ediPolska Władysławamnestii dla skazanych i więzionych za udział w strajkach, ujawnienia rozmiarów zastosowanych represji i ukarania osób winnych łamania prawa.. Lekcja z e-podręcznika; Materiał dodatkowy 1; Materiał dodatkowy 2; Materiał dodatkowy 3; Materiał dodatkowy 4; Lekcja 7. poszechna XVI w.- KLUCZ; 6.. Czerwiec 1976 roku * zapoznajcie się z materiałem filmowymPOCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE.. Polska w czasach stalinizmu 4.. Temat będziemy realizować na 2 jednostkach lekcyjnych.. 33. polska w latach 70, xx wieku.. Rozwój opozycji 3.. Zapisz temat i cele lekcji do zeszytu przedmiotowego.. Papież w Polsce * teraz zapoznajcie się z treścią punktów na stronie 203-206; * wykonajcie w zeszycie notatkęW oparciu o tekst podręcznika z historii, strony 202 - 206, uzupełnij kartę i wykonaj polecenia..

Narodziny opozycji demokratycznej w Polsce.

Reformacja i kontrreformacja w Polsce ; 12.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Lekcja z e-podręcznika; 2.. 3.Teraz zapisz w zeszycie notatkę.Temat: Początki opozycji w demokratycznej Polsce.. CEL LEKCJI: Powstanie i rozwój opozycji w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej; CELE W JĘZYKU UCZNIA: Przedstawisz okoliczności powstania opozycji; Określisz cele i omówisz działalność Komitetu Obrony Robotników (KOR), Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) .Lekcja Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. 37. powstanie solidarnoŚci.. Cele lekcji .. Polityka Gierka Papież w Polsce - 16 października 1978 r. - wybrano Karola Wojtyłę na papieża.. Powstanie opozycji 2.. Lekcja 1.. Będzie to sprawdzian online jako zadanie na classroom i będzie onNotatka Czerwiec 1976 r. - protesty robotnicze spowodowane ogłoszeniem podniesienia cen.. c. reakcją na podwyżkę cen były strajki, które wybuchły 25 VI 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku5.. Upadek komunizmu \ 2. .. kryzysów społeczno-politycznych z 1968 r., 1970 r., 1976 r. czy procesu formowania się opozycji demokratycznej w latach 1976- 1980) ani szczegółowe omówienie i scharakteryzowanie wydarzeń i ..

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

Dowiem się, co oznacza wyrażenie propaganda sukcesu i poznam absurdy gospodarki PRL-u.. Poznański Czerwiec i Polski Październik 4.. Zrozumiem, jak i dlaczego narodził się w Polsce sprzeciw wobec ustroju komunistycznego.wyjaśnia ideę Solidarności i jej wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce.. Scenariusze lekcji Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Polska pod rządami Władysława Gomułki - lata 1956-1970 4.. XX wieku.. Cele ogólne: - pogłębianie umiejętności powiązania dziejów Polski z dziejami Europy i świata,5.. Komitet Obrony Robotników (KOR) - organizował pomoc prawną i materialną dla represjonowanych robotników.. Była to reakcja i nieuchronny rezultat wypadków roku 1968, wydarzeń w roku 1970 i 1976.. 32. prl w latach 1956-1970. kryzys w Polsce spowodowany błędnymi inwestycjami Edwarda Gierka, zadłużeniem zagranicznym oraz rozbudzonymi oczekiwaniami społeczeństwa; pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, puste półki w sklepach, długie kolejki; Dzisiaj cz.1.. 35. polska po ii wojnie Światowej--powtórzenie.. Apel podpisali: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, JózefTemat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. * zapiszcie w zeszycie temat lekcji oraz datę Temat: POCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE * następnie zapiszcie punkt 1.. Życie codzienne polakÓw w prl-u.. Przemiany polityczne w początkach czasów nowożytnych; Lekcja powtórzeniowa - hist.. Dekada Edwarda Gierka - Polska lat 70-ych XX wieku 5.. Wolna elekcja; 11.. Polska w latach 70.. Polska po 1945r.. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r. a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła się pogarszać.. b. władze podjęły decyzję o znacznych podwyżkach cen na niektóre towary.. 30. polska w czasach stalinizmu.. -w czerwcu 1979 r. przybył on na pielgrzymkę do Polski, - błędne inwestycje, -zadłużenie zagraniczne, (spłacone w 2012 r.) - brakWażnym dokonaniem demokratycznej opozycji drugiej połowy lat siedemdziesiątych było też powstanie w Polsce niezależnego od władz partyjnych i administracyjnych ruchu zawodowego.. Stan wojenny w Polsce 5.. Przeczytaj ze zrozumieniem materiał ze stron: 202-206 z podręcznika.. Powstanie „Solidarności" 5.2.. Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. Pozostawienie Polski w strefie wpływów ZSRR umożliwiło utworzenie komunistycznych władz podległych Stalinowi.. W pierwszej połowie marca 1978 r. powstał w Katowicach Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych.29.. Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w XVI w..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt