Antygona i kreon jako bohaterowie tragiczniUtwór powstał w 440 r. p.n.e., ale mimo, że od tego czasu upłynęło już 2400 lat, nadal przemawia do współczesnych czytelników.. ; Antygona to przykład wzorcowej tragedii antycznej.Antygona - tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. Powołaj się na losy Antygony, Kreon, Edypa.. Wina Kreona to wina tragiczna - nie chciał źle, .Porównaj tragizm bohatera antycznego do tragizmu bohatera szekspirowskiego; przywołaj w tym celu odpowiednie przykłady literackie.. Antygona, siostra Polinejkesa i Eteoklesa, którzy stoczyli bratobójczą walkę o tron, łamie zakaz aktualnego władcy Teb, Kreona, i dokonuje symbolicznego pogrzebu brata - zdrajcy państwa, Polinejkesa.. Lubię dramę.. Antygona miała wybór - pochować brata i skazać się na gniew władcy oraz karę, która wiąże się ze śmiercią lub pozwolić na zbezczeszczenie zwłok brata, tym samym odbierając mu .Antygona jest pełna ważnych elementów literackich do zbadania przez uczniów.. Każde z nich ma swoje jak najbardziej uzasadnione racje.. Osią utworu jest konflikt tragiczny między Kreonem (królem reprezentującym racje państwa) i Antygoną (buntowniczką walczącą o dobro jednostki).. Kreon, po bratobójczej walce o władzę, wydał zakaz grzebania zwłok zdrajcy, który ośmielił się zbrojnie napaść miasto, a tym samym wystąpić .W ostatniej scenie (Eksodosie) widzimy go jako złamanego nieszczęściami przywódcę państwa, gnębionego poczuciem winy i wyrzutami sumienia: „Przedwczesne losy porwały mi syna, Mój obłęd zmiażdżył to życie.".

Teza: Antygona i Kreon to bohaterowie tragiczni.

Okazuje się, że tragicznych skutków jego stanowczości nie da się już odwrócić.. Pozwala uczniom wczuć się w sytuację bohaterów, przemyśleć motywy ich postępowania.. Krzysztof Kamil Baczyński, młody poeta, który zginą w powstaniu warszawskim sam jako postać jest tragiczny i tragiczny jest bohater jego wierszy.Mimo, ze Kreon w pewnym momencie się opamiętał się i za namową Tejrezjasza zmienia zdanie, jest już za późno.. Kreon, podobnie jak Antygona, jest bohaterem tragicznym.. Ćwiczenia dramowe.. Tragizm bohatera antycznego.. Wyjątkowo tragiczne są ostatnie słowa Kreona: Wszystko mi łamie się w ręku, Los mnie powalił, pełen burz i lęku.. Epejsodion III: Hajmon, jako narzeczony Antygony - broni jej.. Całe pokolenia Kolumbów, młodych chłopców, którzy w czasie okupacji walczyli z Niemcami i ginęli w tej walce, jest tragiczna.. Edyp jako bohater tragiczny.Zadanie: wyjasnij pojecie bohater tragiczny Rozwiązanie:bohaterowie tragiczni są to postacie postawione w trudnej sytuacji, której nie można rozwiązać i dlatego najczęściej spotyka ich katastrofa najważniejszy jest ów nierozwiązywalny konflikt dzieje się tak, gdyż bohater jest postawiony w obliczu wyborów pewnych dróg postępowania, z których jedna jest drugiej przeciwna i .Kreon, jako władca wydał zarządzenie zakazujące pogrzebania zwłok Polinejkesa, jako zdrajcy ojczyzny..

Eurydyka - żona Kreona i matka Hajmona, popełnia ...która z postaci jest bardziej tragiczna kreon czy antygona?

Pojmana przez strażników i przyprowadzona przed oblicze władcy, śmiało a nawet hardo przyznała się do złamania rozkazu władcy.Chór Starców współczuje Antygonie, uznaje ją za winną, lecz wyjaśnia, że jej tragiczny los jest następstwem klątwy jej rodu (cytat).. Zarzuca ojcu działanie wbrew woli ludu, który opowiada się po stronie Antygony.. Śmierć poniosły wszystkie najbliższe Kreonowi osoby, jego syn Hajmon i żona Eurydyka, a także Antygona.Tragicznych wyborów dokonują też liczni bohaterowie dramatów Szekspira: Romeo i Julia, Hamlet, Ofelia, Makbet, Otello.Antygona - tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. Bardzo kocha Antygonę, boi się o jej życie i występuje w jej obronie.Antygona mogła pochować brata i zapłacić życiem za złamanie zakazu Kreona, mogła też uszanować .Obowiązkiem Kreona było osądzić przyszłą żonę swojego syna, Antygonę.. Uważam, że "Antygonę" można nazwać książką w 100% ponadczasową.. Oboje mają na swoim koncie popełnienie winy i tragiczne zbłądzenie.Antygona nie musiała pochować brata, a Kreon postąpił bardzo nie mądrze skazując swoją siostrzenicę na tak okrutny los..

Takie rozbicie problemu na dwa konflikty sprawiło, że w akcji występują dwaj równorzędni bohaterowie - Antygona i Kreon - i obaj zostaną ukarani.Antygona nie musiała obawiać się śmierci, natomiast Kreon jest pewien swojego potępienia.

Nie znaczy to jednak, że nie wolno przywołać Ci innych.. Zdaniem Kreona Polinejkes był zdrajcą, musi więc zostać ukarany.Powołaj się na losy Antygony, Kreon, Edypa.. Spór dotyczy głównie pary bohaterów: Kreona - króla Teb - i Antygony .. Patrząc na te rozmyślania widać, że Antygona i Kreon są postaciami tragicznymi.2.. Jednym z tych elementów jest tragiczny bohater, bohater, który wydaje się być nieszczęśliwy i przeznaczony na zagładę.W tej sztuce Antigone jest jednym tragicznym bohaterem, gdy ślepo dąży do sprawiedliwości.. W jednej z gier komputerowych pojawił się bohater, którego nazwano Aurelion Sol.Twórcy gry w swoich tekstach odmieniają tylko drugi człon, pisząc na przykład: Zaledwie tygodnie dzielą nas od debiutanckiego .Podobnie ironia tragiczna dotyczy postępowania Kreona- broni on ładu społecznego i zobowiązań wobec bohaterów, a wydaje wyrok na Antygonę walczącą o uznanie moralności i ładu ponadczasowego.. 2009-11-01 14:16:00Jest to wówczas jednostka tragiczna - w „Antygonie" tragicznymi postaciami są Kreon i tytułowa Antygona.. Nazywana jest tragedią władzy i klasyfikowana jako chronologicznie ostatnia z cyklu trzech tragedii tebańskich (Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona) opartych na mitach o tebańskim rodzie Labdakidów.Utwór jest powszechnie uznawany za arcydzieło dramaturgii światowej o nieprzemijającej sile oddziaływania na widza.019 020 Scenariusz lekcji "Antygona" jako dramat racji..

Nie jest ona pozbawiona ...Konflikt tragiczny zachodzi w niej między prawami ludzkimi (ustanowione przez króla Kreona) a prawami boskimi (w zgodzie z nimi chce żyć tytułowa bohaterka, Antygona).Antygona i Kreon to równorzędni bohaterowie, tak samo tragiczni, bo oboje ponoszą klęskę.

Antygona to jedna z trzech sztuk Sofoklesa opowiadających o rodzie Labdakidów.. Autor zaczerpnął fabułę z mitologii.. Z jednej strony są to postacie tragiczne, a z drugiej krótko mówiąc nie rozważne.. Komentarz Temat tak naprawdę nie jest trudny.. Żadnemu nie można jednoznacznie przyznać racji - oboje są niezwykle uparci, nieskorzy do ustępstw i całkowicie przekonani o swojej racji.Istota utworu: konflikt tragiczny ( pomiędzy ustanowionym przez człowieka prawem państwowym, reprezentowanym przez Kreona a prawem boskim, na które powołuje się Antygona),fatum jako siła, która sprawia, że bohaterowie muszą się znaleźć w sytuacji tragicznej; Antygona musi dokonać wyboru między sprzeniewierzeniem się prawu .Tragiczni bohaterowie antyczniKlasycznym przykładem postaci tragicznych są bohaterowie dzieł Sofoklesa - Antygona, Edyp, Kreon.. Dzieje się tak w przypadku Antygony i Kreona.. Jestem przekonana, że drama sprawdzi się na lekcji o Antygonie jako dramacie racji.. Ismena - córka Edypa i Jokasty, zupełne przeciwieństwo siostry.. Zostaje za to skazana na śmierć.A że trochę Wcześniej śmierć przyjdzie, to tylko zysk dla mnie Otwarcie nazywa także Kreona głupim A jeśli ci się zda, że głupstwo robię, Nic to - głupiemu wydawać się głupią Nie przedstawił jednak Sofokles Antygony jako fanatyczki, bezwzględnie postępującej zgodnie ze swoimi zasadami.. Kreon uważał, że każdy, kto złamie prawo, musi być ukarany.Uparty i zawzięty, nie ustąpił nawet synowi, uważał Polinejkesa za zdrajcę i chciał go przykładnie ukarać, dbał o swój kraj, porządek i autorytet władzy, dobro ojczyzny stawiał ponad dobro jednostki.Akcja Antygony zbudowana jest wokół dwóch konfliktów: konfliktu Kreona jako władcy z niepisanym prawem boskim oraz konfliktu Antygony jako obywatela z władcą.. Przychodzi królewski syn - Hajmon.. Kreon jest inny, ponieważ jego walka z Antygonem prowadzi go i wielu innych do ich ruiny i .Kto ma rację Antygona czy Kreon: Główny konflikt z jakim mamy do czynienia w Antygonie jest konfliktem wartości reprezentowanych przez parę głównych bohaterów: Antygonę i Kreona.. „Czyż ja nie na dnie już nieszczęścia głębi?". W nawiasie podane zostały imiona bohaterów, na których musisz się skupić.. On .Pierwszy jako bohater - obrońca ojczyzny, drugi jako tchórz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt